2019 – status fra os

2019 var året hvor Bymægler projektet blev forlænget frem til 31.december 2020.

Året har budt på en masse spændende opgaver vi har kastet os ind i og her kan du se et udsnit af vores opgaver.

  • Opbygningen af paraplyen Vores Midtfyn
  • Tage hånd om ledige erhvervslokaler
  • Hjælpe og supportere mindre virksomheder og butikker om div udfordringer
  • Skabe kontakt til mulige virksomheder og detail der kunne være interesseret i Ringe
  • Bakke op om Bymidteplanens kunstprojekter
  • Bakke op om kulturelle arrangementer
  • Skabe liv i handelsgaderne ved at støtte op om muligheder for butikkerne
  • Bidraget til udarbejdelsen af den nye lokalplan
  • Har været involveret i flere erhvervdrivendes etablering rundt omkring i Ringe
  • En masse fodarbejde som ikke ses på overfladen, men som ligger stor betydning fremadrettet